Alt tøy kan leveres i klescontainere, men må være rent og tørt!

Brukte klær og tekstiler er en ressurs, uansett hvilken forfatning de er i.

Brukte klær og tekstiler er en ressurs, uansett hvilken forfatning de er i. Nå kan du også levere slitte og hullete klær, gardiner, sengetøy, duker og håndklær i klescontainerne til UFF og Fretex. Den eneste forutsetningen er at klærne er rene og tørre!

Klær og tekstiler som ikke kan brukes om igjen, går til materialgjenvinning og blir til nye tekstilprodukter. Vask og tørk alt tøy du vil kaste, og legg det i poser som du leverer til UFF eller Fretex. De tar seg av videre sortering. Også sko, vesker og belter kan leveres.

Husk å lukke posene godt før du leverer tøyet og tekstilene. Bruk dobbel knute! Ikke sett posene utenfor beholderen – da kan det bli vått eller stjålet.

Det er innsamlingscontainerne for klær og tekstiler på alle Remiks sine returstasjoner. Det er også plassert slike containerne på mange parkeringsplasser, ved kjøpesentre eller butikker.

For å finne ditt nærmeste innsamlingspunkt, se www.fretex.no eller www.uffnorge.org