Vrakpant på fritidsbåter

Nå kan du levere båtvrak på inntil 49,21 fot hos Remiks Miljøpark, og få 1000 kroner i vrakpant.

Miljødirektoratet innførte ordningen den 1. oktober 2017, og i løpet av ordningens første to måneder er cirka 20 båtvrak blitt levert til Remiks sitt anlegg. Tilskuddsordningen for fritidsbåter går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, pluss at båteier får en utbetaling på 1000 kroner per fritidsbåt for å levere den inn.

– Vi håper vrakpanten reduserer forsøpling i form av at folk velger å senke eller brenne gamle fritidsbåter, sier Nicolai Sebergsen som er daglig leder i Remiks Produksjon.

Avtal tid for større båter

Alle båter med skrog får vrakpant, også kanoer, kajakker og gummibåter med skrog. Husholdningskunder som vil levere båter i størrelse opp til 15 fot, kan gjøre det i hele åpningstiden til Returstasjonene i Tromsø og Karlsøy.

De som vil levere båter på mer enn 15 fot, må kontakte Remiks på forhånd på epost batretur@remiks.no for å avtale returtidspunkt.

– Dette skyldes at vi må ha store maskiner og plass tilgjengelig for å kunne ta imot de største båtene i vrakpantordningen, det vil si de mellom 15 og 49,21 fot. Derfor må disse båtene leveres på dagtid når vi er fullt bemannet, opplyser Sebergsen.

Miljøsaneres

Inntil videre er forutsetningen for at båtene skal kunne leveres inn til Remiks, at de er miljøsanert på forhånd. Det betyr for eksempel at de er tomme for olje og drivstoff, og at elektrisk anlegg er plukket vekk.

– Vi er i ferd med å søke om godkjenning for å kunne gjøre miljøsaneringen selv. Går alt etter planen håper vi å ha denne på plass fra sommeren 2018. Da kan du bare levere båten hos oss på Remiks, så tar vi hele jobben med miljøsanering og avfallsbehandling, sier Sebergsen.

Kan skade miljøet

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler og farlige stoffer som kan skade miljøet. Ifølge Miljødirektoratet er de aller fleste fritidsbåter i Norge i dag laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til en nedbrytning som over tid fører til at det havner store mengder mikroplast i havet.

– Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast. Vi kan nå ta hånd om alt avfallet som disse båtene genererer, opplyser Nicolai Sebergsen.

Materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene vil gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

artikkel_enkeltbilde_alt_sub

NB! Kontakt Remiks på e-post batretur@remiks.no for å avtale leveringstidspunkt for fritidsbåter på mellom 15 og 49,21 fot. Grafikk: Miljødirektoratet